Skip to product information
1 of 1

FFP3 Ventilförsedd andningsskydd 10-pack

FFP3 Ventilförsedd andningsskydd 10-pack

Regular price $549.00 CAD
Regular price Sale price $549.00 CAD
Sale Sold out

Skydd mot en hög koncentration av dammvattenbaserad dimma och rök. P301 kan användas i koncentrationer av föroreningar upp till 20 gånger WEL.

View full details