Skip to product information
1 of 1

10m Indragbar säkerhetsblock

10m Indragbar säkerhetsblock

Regular price $4,999.00 CAD
Regular price Sale price $4,999.00 CAD
Sale Sold out

Fallskyddsblocket består av ett säkerhetsblock av vajer som lagras på en rulle i ett skyddande hölje.Rullen är fjäder-förspänd för att linda den indragbara kopplingslinan i. Rullen innefattar en tröghetsbroms mekanismsom tillåter livlinan att långsamt extraheras och automatiskt dras tillbaka för att rymma användarens kroppsrörelser

View full details